SFO - kontor 4022 3024
SFO´en 4022 4055
Morgen SFO / Forårs SFO 4022 4128
SFO2 4022 3982

 

 
Åbningstider
 
SFO 0.-3. klasse er åben på skoledage kl. 6.30 - 8.00 og kl. 14.00 - 16.45.
 
SFO2 er åben på skoledage kl. 6.30 - 8.00 og efter endt skoledag.
 
Morgenåbningen foregår altid på Spor 3 kl. 6.30 - 8.00.
 
Børnene SKAL have spist morgenmad hjemmefra eller selv medbringe morgenmaden.
 
På skolefridage, bortset fra de 3 uger i sommerferien og 1 uge i juleferien har SFO og SFO2 åbent i tidsrummet 6.30 - 16.45.
 
Ind- og udmeldelse
 
Ind- og udmeldelser samt modulændringer skal foregå via følgende link http://www.odense.dk/borger/familie-boern-og-unge/skole-og-sfo/sfo-skolefritidsordning
Indmeldelse kan ske fra dag til dag.
 
Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel med virkning fra den 1. eller den 15. i måneden.
Modulændringer kan ske fra dag til dag, når det drejer sig om et højere blok-nr. Modulændringer til et
lavere blok-nr. skal ske med en måneds varsel til den 1. eller 15. i måneden.
 
Ferielukning
 
Vi holder ferielukket 3 uger af skolen sommerferie og 1 uge af juleferien. Ligeledes holder vi lukket
de 3 dage før påske, dagen efter Kristi Himmelfart og Grundlovsdag.
Når der er ferielukket tilbydes der sampasning på andre skoler.
På øvrige af skolens ferier og fridage holder vi åbent hele dagen.